Meer informatie:


Contact

Contact is mogelijk via info@definancielesite.nl

Dank voor elk bericht dat een bijdrage vormt aan het doel van www.definancielesite.nl.

5 doelstellingen:

  • Vrije toegang tot objectieve, volledige en begrijpelijke informatie
  • Onderkennen van risico’s en communiceren van oplossingen
  • Promoten van kosteloze oplossingen/open access
  • Stimuleren van financiële planning
  • Vergroten van de zelfredzaamheid, toekomstgerichtheid en assertiviteit van consumenten (behoud van de rol van professionals voor ervaring en adviesvaardigheid).

 
© 2012 Financiële Vraag B.V.. Alle rechten voorbehouden. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.